Obiweszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki.

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki:

1)      o wpływie do tut. urzędu wniosku z dnia 10.07.2019r. złożonego przez Pana Janusza Supińskiego reprezentującego firmę: GÓRNIK Janusz Supiński z siedzibą: 19-335 Prostki,  ul. Ełcka 4A, i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gmina Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki,

2)      o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,

3)      o wystąpieniu o uzgodnienie i opinię dotyczące Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Obwieszczenie znak: RI.6220.7.2019.26 z dnia 21.07.2020r. znajduje się w załączniku.

Opublikowano: 22 lipca 2020 15:04

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

ri62207201926.pdf [139.95 KB]

Wyświetleń: 66

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl