Zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV, na działkach z obrębu 0031 Prostki o numerach ewid.: 1175, 1098/6, 1095, 1102/1, 1174, 1101, 1098/2, 1098/5, 1098/4, 1098/3, 1097, 1096, 1094, 1452

RI.6733.2.2020.8

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV.

Lokalizacja inwestycji:
gmina Prostki, obręb 0031 Prostki, działki o numerach ewid.: 1175, 1098/6, 1095, 1102/1, 1174, 1101, 1098/2, 1098/5, 1098/4, 1098/3, 1097, 1096, 1094, 1452.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 08 lipca 2020 22:04

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 74

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl