Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 23.06.2020 r. znak: RI.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

RI.6733.1.2020.6

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN.
Lokalizacja inwestycji: gmina Prostki, obręb 0018 Krupin, działki o numerach ewid.: 193, 206, 207/1, 207/4, 205/1, 202/1, 198.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 24 czerwca 2020 08:40

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 92

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl