Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.7.2019.21 z dnia 23.06.2020r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.22

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Prostki postanowieniem znak: RI.6220.7.2019.21 z dnia 23.06.2020r. podjął zawieszone postępowanie, wszczęte z wniosku Pana Janusza Supińskiego reprezentującego firmę: GÓRNIK Janusz Supiński z siedzibą: 19-335 Prostki, ul. Ełcka 4A, w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę, w dniu 17.06.2020r., raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz Sołectwa Wsi Miłusze.

Opublikowano: 24 czerwca 2020 08:34

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 56

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl