Wojewoda Warmińsko-Mazurski podjął zarządzenie zastępcze znak: IGR-I.742.117.5.2018 z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prostki

Opublikowano: 13 stycznia 2020 13:19

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 138

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl