Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 stycznia 2020r. decyzji znak: RI.6733.12.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na działkach z obrębu 0007 Dąbrowskie o numerach geod.: 35/1, 35/2, 34/1, 34/2, 41/1 na terenie gminy Prostki

RI.6733.12.2019.8

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.12.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na działkach z obrębu 0007 Dąbrowskie o numerach geod.: 35/1, 35/2, 34/1, 34/2, 41/1 na terenie gminy Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 13 stycznia 2020 13:16

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 123

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl