Zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji znak: RI. 6733.6.2019.8 z dnia 08.10.2019r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA-43281 GEC_PROSTKI-WISNIOWO planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, w obrębie 0036 Wiśniowo Ełckie, na działce o numerze geod.: 343

RI.6733.6.2019.10

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30 października 2019r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało wniesione odwołanie od decyzji znak: RI. 6733.6.2019.8 z dnia 08.10.2019r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA-43281 GEC_PROSTKI-WISNIOWO planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, w obrębie 0036 Wiśniowo Ełckie, na działce o numerze geod.: 343.

Akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie celem rozpatrzenia odwołania.

Opublikowano: 05 listopada 2019 23:42

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 166

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl