Informacja o wydaniu decyzji znak: RI.6733.5.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, na działkach z obrębu 0022 Lipińskie Małe o numerach geod.: 141, 162, 165, 166, 167; z obrębu 0026 Niedźwiedzkie o numerach geod.: 21, 22/7, 58, 66 na terenie gminy Prostki

RI.6733.5.2019.8

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, na działkach z obrębu 0022 Lipińskie Małe o numerach geod.: 141, 162, 165, 166, 167; z obrębu 0026 Niedźwiedzkie o numerach geod.: 21, 22/7, 58, 66 na terenie gminy Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 22 sierpnia 2019 20:44

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 172

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl