Informacja w dniu 5 lipca 2019 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2019.11 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod. 35/4, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1 obręb geod. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki

RI.6220.1.2019.12

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 5 lipca 2019 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2019.11 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 35/4, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1 obręb geod. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul.1 Maja 44B, pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Opublikowano: 10 lipca 2019 10:03

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 206

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl