Obwieszczenie o wydanej w dniu 13 grudnia 2018r. decyzji znak: RI.6733.10.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem (przepompownią ścieków i instalacją eNN zalicznikową) realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki

RI.6733.10.2018.7

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.10.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem (przepompownią ścieków i instalacją eNN zalicznikową) realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki zadanie II- odcinek Kopijki” na nieruchomościach położonych w obrębie 0017 Kopijki oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1, 2/3, 6/4, 6/5, 6/6, 8, 9, 16/1, 17/1, 17/2, 73, 74/1, 74/3, 74/4, 74/5, 75, 79/1, 79/2, 81/5, 82/1, 82/3, 82/5, 86/1, 87/1, 89, 90/2, 91/1, 92, 93, 94/4, 94/5, 94/6, 95, 96/1, 97/2, 131 gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Opublikowano: 14 grudnia 2018 21:47

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 300

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl