Obwieszczenie o wydanej w dniu 14 grudnia 2018r. decyzji znak: RI.6733.9.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, słupów w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV

RI.6733.9.2018.6

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, słupów w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na działkach obrębu 0020 Krzywińskie, wieś Kosinowo, o numerach geod.: 1/1, 2/1, 3/1, 2/2, 3/22, 3/42, 3/56; z obrębu 0027 Nowaki działki o numerach geod.: 14, 17; z obrębu 0035 Taczki o numerach geod.: 38/1, 38/2, 40, 41 gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 14 grudnia 2018 21:43

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 260

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl