Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.8.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV, planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki, na działkach o numerach geod.: 581, 585, 586, 587, 588, 589, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 620, 621, 622, 687, 1445

RI.6733.8.2018.7

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV, planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki, na działkach o numerach geod.: 581, 585, 586, 587, 588, 589, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 620, 621, 622, 687, 1445.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Opublikowano: 10 grudnia 2018 11:26

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 289

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl