Obwieszczenie o wydanej decyzji znak: RI.6733.6.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz nN-0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN-15/0,4 kV, słupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15 kV, planowanej do lokalizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0016 Kobylin, wieś Kobylin i Kobylinek

RI.6733.6.2018.9

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.6.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz nN-0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN-15/0,4 kV, słupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15 kV, planowanej do lokalizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0016 Kobylin, wieś Kobylin i Kobylinek, działki o numerach geod.: 2, 4/1, 6/2, 6/3, 12, 13, 16/1, 16/2, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/16, 16/17, 16/18, 16/20, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 18/27, 18/28, 18/29, 18/30, 18/32, 18/33, 18/34, 24/1, 24/3, 24/4, 25/3, 26/3, 26/5, 26/7, 26/9, 26/18, 55, 56/1, 73, 74, 75, 76, 79/1, 80/1, 81, 82/1, 82/4, z wyłączeniem działki nr 14.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysów wsi Kobylin i Kobylinek.

Opublikowano: 14 czerwca 2018 16:25

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 336

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl