Obwieszczenie o wydaniu decyzja znak: RI.6733.7.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, obręb 0010 Dybowo, działki o numerach geod.: 128, 125/1

RI.6733.7.2018.5

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.7.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0010 Dybowo, działki o numerach geod.: 128, 125/1.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Opublikowano: 08 czerwca 2018 22:09

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 328

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl