Obwieszczenia o wydaniu decyzji znak: RI.6733.4.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na nieruchomościach o numerach geod.: 295/2, 329/1, 328 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6733.4.2018.3

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na nieruchomościach o numerach geod.: 295/2, 329/1, 328 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Opublikowano: 05 marca 2018 12:59

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 274

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl