Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28 lutego 2018r. decyzji znak: RI.6733.1.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek o numerach geod.: 53, 64, 66/7 obręb 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki

RI.6733.1.2018.6

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.1.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek o numerach geod.: 53, 64, 66/7 obręb 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 28 lutego 2018 14:41

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 340

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl