Obwieszczenie, że w dniu 28 listopada 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.11.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejących linii napowietrznych SN i nN na linie kablowe SN 15 KV i nN 0,4/0,23 kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na kontenerową na działkach w obrębie 0020 Krzywińskie oraz w obrębie 0028 Olszewo

RI.6733.11.2017

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.11.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejących linii napowietrznych SN i nN na linie kablowe SN 15 KV i nN 0,4/0,23 kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na kontenerową, planowanej na działkach położonych w obrębie 0020 Krzywińskie o numerach geod.: 9/1, 9/2, 13 oraz w obrębie 0028 Olszewo na działkach o numerach geod.: 13/5, 26/3, 26/9, 26/10, 36, 37/1, 38 gmina Prostki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 06 grudnia 2017 08:15

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 207

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl