Obwieszczneie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.12.2017.6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem

RI.6733.12.2017.7

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.12.2017.6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem, na działkach z obrębu 0036 Wiśniowo Ełckie o numerach geod.: 78, 91, 92, 282, 283, 284/2, 412/8, 412/17, 412/18, 412/32, 412/33, 412/20, 413 gmina Prostki.
Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim-odcinek Pacanowo”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Opublikowano: 24 listopada 2017 13:25

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 392

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl