Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 30 października 2017 r. została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2017.8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV, oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz z przyłączami do odbiorców

RI.6733.9.2017.9

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2017.8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV, oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz z przyłączami do odbiorców, planowanej na działkach położonych w obrębie 0034 Sołtmany, działki o numerach geod.: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 28, 29/1, 30, 31, 32, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 82, 83/1 oraz w obrębie 0018 Krupin, działki o numerach geod.: 10/7, 15/7, 15/8, 15/10, 15/11, 43, 44/1, 54/1, 54/3, 60, 62, 63/1, 64/3, 64/5, 64/6, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 69/4, 69/5, 70/1, 71/6, 140/1, 141/1, 141/2, 141/3, 142/2, 142/3, 143/1, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 184, 185/1, 185/2, 226/1, 227, 12/4 gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 01 listopada 2017 23:52

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 221

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl