Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 20 września 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2017.5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach geod.: 202/1, 205/1, 206, 198 obręb 0018 Krupin gmina Prostki

RI.6733.8.2017.6

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 20 września 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2017.5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach geod.: 202/1, 205/1, 206, 198 obręb 0018 Krupin gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 20 września 2017 14:52

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 204

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl