Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 1 września 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.6.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Ostrykół na części działki o numerze geod.: 210 obręb 0029 Ostrykół gmina Prostki

RI.6733.6.2017.5

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 1 września 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.6.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Ostrykół na części działki o numerze geod.: 210 obręb 0029 Ostrykół gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Opublikowano: 01 września 2017 08:45

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 245

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl