Obwieszczenie znak: RI.6733.5.2017.6 informujące, że w dniu 11 sierpnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków, budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie (remoncie) odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim gmina Prostki

RI.6733.5.2017.6

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków, budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie (remoncie) odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim gmina Prostki, na nieruchomościach położonych w obrębie 0036 Wiśniowo Ełckie o numerach ewid.: 293/93, 293/94, 294/31, 293/99, 294/28, 404/1, 404/2, 158/3.

Opublikowano: 21 sierpnia 2017 11:14

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 218

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl