Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie dotyczące uchylenia decyzji nr 2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce nr 60 obręb 35-Taczki i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

Opublikowano: 10 sierpnia 2017 08:47

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2017 r. znak SKO.73.196.2017 [32.83 KB]

Wyświetleń: 252

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl