Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03.08.2017r. znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi- gazociąg Rembelszczyzna- Granica RP

Opublikowano: 10 sierpnia 2017 08:43

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03.08.2017 r. znak WOOŚ-II.4231.1.2015.DK [47.8 KB]

Wyświetleń: 238

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl