Wójt Gminy Prostki podaje informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.06.2017r. znak: RI.6220.2.2017.17 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiał zbóż, produkcja makaronów, pelletów i tortilli planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki.

RI.6220.2.2017.17

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353z późn.zm.)

Wójt Gminy Prostki
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.06.2017r. znak: RI.6220.2.2017.17 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiał zbóż, produkcja makaronów, pelletów i tortilli planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 03 lipca 2017 10:36

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 246

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl