Wójt Gminy Prostki informuje, że w dniu 26 maja 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2017.7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV na działkach z terenu gminy Prostki obręb 0019 Krzywe, wieś Zawady Tworki, o numerach geod.: 4/86, 321, 337, 4/27, 4/26, 323

RI.6733.4.2017.8

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2017.7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV na działkach z terenu gminy Prostki obręb 0019 Krzywe, wieś Zawady Tworki, o numerach geod.: 4/86, 321, 337, 4/27, 4/26, 323.

Opublikowano: 07 czerwca 2017 09:45

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 240

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl