Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 9 maja 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.3.2017.6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN z projektowanej stacji transformatorowej ujętej w oddzielnym opracowaniu oraz złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanej na działkach z obrębu 0019 Krzywe, o numerach geod.: 23, 31, 15/5, 15/11

RI.6733.3.2017.7


OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.3.2017.6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN z projektowanej stacji transformatorowej ujętej w oddzielnym opracowaniu oraz złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanej na działkach z obrębu 0019 Krzywe, o numerach geod.: 23, 31, 15/5, 15/11.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 12 maja 2017 22:49

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 249

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl