Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Długosze, na działkach położonych w obrębie 0009 Długosze o numerach geod.: 98, 152, 170, 169, 171, 337, 338

RI.6733.5.2016.6

OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2016r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2016.5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Długosze”, na działkach położonych w obrębie 0009 Długosze o numerach geod.: 98, 152, 170, 169, 171, 337, 338.

Opublikowano: 02 grudnia 2016 08:33

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 1664

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl