Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

 (link otworzy duże zdjęcie)

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Bezpośrednim realizatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania  artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych). Program jest realizowany do 31 grudnia 2020 r.

 

Pomocy w ramach programu

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Senior może zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej. Jeśli jest w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.

 

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.    

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Opublikowano: 17 listopada 2020 19:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 58

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl