Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na terenie Gminy Prostki nie ma kąpielisk o których mowa w art. 16, ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.310 z późń. zm.). Istnieją jednak miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przez mieszkańców Gminy Prostki, którzy robią to na własną odpowiedzialność. Kąpiele w miejscach niestrzeżonych podlegają grzywnie albo karze nagany o czym mówi art.55 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.821 z późń. zm.).  Dbając nie tylko o zasoby materialne mieszkańców naszej gminy, ale również o zdrowie i życie – dobra najcenniejsze, proszę o rozwagę w podejmowaniu decyzji o kąpieli w miejscu niedozwolonym. Zachęcam do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego  dotyczącymi kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

 

Zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI – ZALECENIA

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).

• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.

• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).

• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.

• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Opublikowano: 30 lipca 2020 07:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 122

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl