Świadczenie dobry start (300+)

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r., będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:
• bankowości elektronicznej,
• platformy Emp@tia.

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia 2020 r.

Ważne! Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

Przypominamy aby wnioski składane w formie papierowej były uzupełnione o wszystkie wymagane dane. W razie wątpliwości przed złożeniem wniosku, należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prostkach, tel. 87 611 28 67, 87 611 28 52

Świadczenie dobry start przysługuje, bez względu na dochód:
1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko.
2. osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia.
2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.

Opublikowano: 01 lipca 2020 23:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 158

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl