Koncert kameralny w Ostrymkole

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Prostki, Proboszcz  Parafii pw. św. Antoniego w Prostkach oraz Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”, serdecznie  zapraszają  na koncert online „Przywrócone brzmienie”. Koncert w dniu 3 lipca 2020 r. godz. 18:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole.Transmisja  na stronie www.radio5.com.pl. Koncert organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” w partnerstwie z Gminą Prostki oraz Parafią pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach. Dofinasowany w ramach otwartego  konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Prostki w roku 2020.

Obecna sytuacja zmusiła nas do wprowadzenia wielu ograniczeń.  Wiemy jak bardzo ważny jest kontakt bezpośredni  z wykonawcą,  odbiór na żywo utworów, niemniej jednak  żywimy nadzieję,  że mimo to wysłuchają Państwo koncertu online.Tegoroczny koncert  organowy jest szczególnie ważny dla naszej społeczności, bowiem po wielu latach „wybrzmią „ odrestaurowane organy w kościele w Ostrymkole.  

Remont organów możliwy był dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przez parafię w Prostkach w ramach działania pn:   „Przeprowadzenie prac konserwatorskich prospektu organowego i remont zabytkowych organów piszczałkowych w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole” Cel operacji: Udostępnienie mieszkańcom gminy Prostki oraz turystom zabytkowych organów piszczałkowych w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrymkole, poprzez przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich na zabytkowym instrumencie, w terminie do końca 2020 r. Planowany efekt: Odrestaurowany prospekt organowy i wyremontowany instrument organowy w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrymkole. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” . Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowita wartość projektu: 204 703,00 zł. Dofinansowanie: 204 703,00

Opublikowano: 26 czerwca 2020 14:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

folder_organy2.pdf [5.63 MB]

Wyświetleń: 297

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl