Uzależnieni od profilaktyki

 (link otworzy duże zdjęcie)


Urząd Gminy Prostki zaprasza wszystkich  mieszkańców do aktywnego włączenia się w kreowanie rzeczywistości wolnej od zagrożeń społecznych.

 

Jeżeli chciałbyś:

 • wyrazić siebie;
 • kreatywnie spędzić czas, indywidualnie, rodzinnie, zespołowo;
 • pokazać swój talent;
 • mieć wpływ na wizerunek naszej gminy;
 • mieć możliwość kreowania rzeczywistości wolnej od zagrożeń społecznych;
 • pokazać innym czym jest profilaktyka.

Stwórz pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, o tematyce związanej z przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom społecznym. Wybrane elementy nadesłanych prac, zostaną wkomponowane w projekt muralu o tematyce profilaktycznej.

 

Co zyskasz?

 • radość tworzenia;
 • poczucie sprawstwa;
 • możliwość wyrażenia siebie, swoich odczuć i emocji;
 • możliwość bycia rozpoznawalnym artystą, lub jak wolisz anonimowym;
 • realnie wpłyniesz na wizerunek naszej gminy;
 • uwiecznisz swoją twórczość.

 

 

„Uzależnieni od profilaktyki” to nie konkurs, to zaproszenie do wspólnego tworzenia rzeczy ważnych, które zostaną uwiecznione w wielkim formacie.

 

Uwaga!

Informujemy, że  artysta tworzący mural, sam decyduje o tym czy, w jakiej ilości i jakie elementy nadesłanych prac wykorzysta w tworzonym przez siebie projekcie.

 

Prosimy o:

 •  składanie prac do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 15.00;
 •  przesyłanie prac na adres: arleta.ekstowicz@prostki.pl lub pozostawianie w skrzynce podawczej   Urzędu Gminy;
 •  oznaczenie prac imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu;
 •  w przypadku osób nieletnich, prosimy o podanie kontaktu do rodzica;
 • dołączenie do złożonej pracy klauzuli informacyjnej RODO,  dostępnej w załączeniu.

 

 

Problem społeczny jest to zjawisko, które dla większej lub znaczącej części pewnej zbiorowości stanowi fakt uciążliwy oraz wymagający przeciwdziałania. (M. Pacholski, A. Słaboń 2010, s.149). Do problemów  i zagrożeń społecznych zaliczamy m.in.: alkoholizm, narkomanię, uzależnienia behawioralne (Inernet, telefon), agresję, przemoc, cyberprzemoc.

 

Słowo profilaktyka pochodzi z greki (prophylaktikós- zapobiegawczy), zapobieganie, prewencja  i obejmuje swoim znaczeniem całokształt działań, które mają na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom.(Encyklopedia PWN) Profilaktyka polega  zarówno  na eliminacji lub redukowaniu czynników ryzyka  jak i wzmacnianiu czynników chroniących.

Opublikowano: 22 maja 2020 08:09

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Klauzula informacyjna [106.57 KB]

Wyświetleń: 514

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl