Zapraszamy do punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii, dla osób pijących ryzykownie, uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

 (link otworzy duże zdjęcie)


JESTEŚMY DO WASZEJ DYSPOZYCJI W URZĘDZIE GMINY PROSTKI,

SALA-NISKI PARTER

 • w każdy czwartek, od 21 maja, w godzinach  15.00-19.00;
 • konsultacje indywidualne i grupowe dla osób z problemem alkoholowym w godzinach 15.00-17.00;
 • konsultacje indywidualne i grupowe dla osób współuzależnionych  w godzinach 17.00-19.00.
 • telefon czynny w dni i godziny pracy punktu: 87 611 28 50

 

POMOŻEMY OSOBOM UZALEŻNIONYM, OSOBOM Z GRUPY RYZYKA, OFIAROM I SPRAWCOM PRZEMOCY:

 • zrozumieć czym jest uzależnienie, poznać mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie uzależnień;
 • zdiagnozować Twój problem, zrozumieć jego istotę;
 • poszukać możliwości rozwiązania problemu uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy;
 • znaleźć motywację do podjęcia leczenia;
 • doradzić jaka forma terapii byłaby skuteczna w  rozwiązaniu  Twojego problemu;
 • znaleźć odpowiedni podmiot zajmujący się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i nawiązać z nim kontakt;
 • utrzymać motywację w procesie wychodzenia z uzależnienia.

 

 POMOŻEMY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM  I DOROSŁYM DZIECIOM ALKOHOLIKÓW:

 • zrozumieć czym jest współuzależnienie, poznać jego mechanizmy;
 • zrozumieć czym jest syndrom DDA i jak z nim żyć;
 • zdiagnozować czy jesteś osoba współuzależnioną;
 • poszukać możliwości wyjścia z roli osoby współuzależnionej;
 • poznać sposoby  radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • dowiedzieć się dlaczego, mimo dobrych intencji, Twój wysiłek w pomoc osobie uzależnionej nie przynosi efektów;
 • znaleźć odpowiedni podmiot zajmujący się rozwiązywaniem problem współuzależnienia;
 • odzyskać radość życia;

 

POMOŻEMY OSOBOM KTÓRE WYGRAŁY Z UZALEŻNIENIEM:

 • wytrwać w trzeźwości;
 • pobudzać motywację do dalszego, trzeźwego życia;
 • wentylować trudne emocje które są, mimo że problem uzależnienia został pokonany;

 

OFEROWANEGO PRZEZ NAS WSPARCIA UDZIELAMY W FORMIE:

 • konsultacji indywidualnych;
 • spotkań grupowych;
 • kontaktów bezpośrednich;
 • kontaktów telefonicznych, w godzinach pracy punktu.

Sam zdecyduj jaka forma jest dla Ciebie właściwa. Ważne byś miał poczucie dyskretnego wsparcia  i bezpieczeństwa.

O udzielenie  profesjonalnego wsparcia zadba psycholog i  certyfikowany terapeuta uzależnień - Pan Radosław Ciechalski – który sam opisuje swoje doświadczenie zawodowe:

 „ Od kilkunastu lat zajmuję się pomocą dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz  osób współuzależnionych. Moja praca polega na wsparciu tych osób w procesie wyjścia z uzależnienia. W okresie sześciu lat pracy w Ośrodku Readaptacji EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie zajmowałem się opieką nad osobami zakażonymi wirusem HIV, które utraciły zdolność do samodzielnego życia (m.in. z powodu używania substancji). Prowadziłem zajęcia dla różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki HIV i AIDS. Kilka lat prowadziłem zajęcia dla młodzieży szkolnej oraz dla grup zawodowych (pracownicy socjalni, policjanci, nauczyciele, siostry zakonne, pielęgniarki), które mają styczność  z problemem uzależnienia oraz z osobami  zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Jako superwizor uczestniczyłem w realizacji programu MEN „Superwizje szkolne” w ramach którego wsparcie otrzymywali nauczyciele i inni pracownicy oświaty.Obecnie jako psycholog pracuję z osobami uzależnionymi w Ośrodku Terapii Uzależnień MONAR w Gaudynkach. Ponadto w wymiarze kilku godzin tygodniowo udzielam się jako terapeuta w Schronisku dla  Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku.”

Opublikowano: 14 maja 2020 14:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 525

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl