INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW Z TERENU GMINY PROSTKI

 (link otworzy duże zdjęcie)

ODPADY WIELKOGABARYTWE

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne o dużych rozmiarach powstające na nieruchomościach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się
w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na odpady. Do tej grupy odpadów zaliczamy m.in. meble, wykładziny, dywany, stoły, krzesła, materace, lodówki, pralki, armaturę sanitarną (umywalki, muszle klozetowe, zlewy) itp.           

            Z uwagi na liczne przypadki błędnej klasyfikacji odpadów wielkogabarytowych
i pozostawianie ich w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania prosimy o wystawianie odpadów wielkogabarytowych w terminie bliskim ich odbioru. Jednocześnie przypominamy Mieszkańcom Gminy Prostki, o ważnych kwestiach:

  • poza terminem ustalonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mogą pozbywać się odpadów dostarczając je do punktów selektywnej zbiórki odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
    w Siedliskach koło Ełku lub do Stacji Przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej przy ul. Parkowej 2.
  • PSZOK przyjmuje nieodpłatnie wyłącznie odpady komunalne zgromadzone
    i dostarczone w sposób selektywny, z podziałem na: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne; odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: odpady zielone; chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny); meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.); zużyte opony (np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp.); odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, odpady z odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia); przeterminowane leki, odpady niebezpieczne (igły, strzykawki) oraz odpady tekstyliów
    i odzieży.
  • dostarczając indywidualnie odpady należy okazać dokument tożsamości – dowód osobisty
  • odpady budowlane i remontowe nie są zabierane przez firmę obsługującą Gminę Prostki. Wyżej opisano sposób zagospodarowania tego typu odpadów. Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia kontenera z przeznaczeniem na odpady budowlane, którymi zajmie się firma zewnętrzna z branży gospodarki odpadami.

Ważne!

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (odpady wielkogabarytowe) musi być kompletny (np. lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop i elektronikę). Nie musi być sprawny. W przypadku niekompletnego odpadu wielkogabarytowego, taki odpad nie zostanie odebrany - przyjęty!

 

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2020 r. zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej:

http://prostki.pl/wiadomosci/714/wiadomosc/165845/harmonogram_odbioru_odpadow_komunalnych_na_okres_styczen__grudzi

Opublikowano: 12 maja 2020 22:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 403

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl