Inwestycje i remonty w Gminie Prostki

 (link otworzy duże zdjęcie)

W obecnej  sytuacji związanej z pandemią, nie zaprzestajemy swoich działań i realizujemy zaplanowane inwestycje.

Z nastaniem wiosny rozpoczęliśmy realizację zaplanowanych przedsięwzięć, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, jak również poprawy wizerunku wsi. Rozpoczęliśmy prace na terenach zielonych, które powoli budzą się do życia. Efekt jesiennych nasadzeń widać już gołym okiem m.in. przy Stacji Uzdatniania Wody, przy budynku z muralem (ul. 1 Maja), jak również na kompleksie turystyczno-sportowo-rekreacyjnym.

W ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w miejscowości Marchewki zostały zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej. Montaż kolejnych urządzeń sportowych i na placach zabaw w sołectwach zrealizujemy w najbliższych miesiącach.

W Wiśniowie Ełckim na osiedlu prowadzone są roboty budowlane przy modernizacji sieci kanalizacyjno – sanitarnej. Zakres robót przewiduje:

  • przebudowę odcinka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
    o długościach łącznie 314 mb,
  • wymianę studni w ilości 8 sztuk
  • roboty związane z odtworzeniem dróg, ciągów pieszych oraz terenów zielonych.

 

Koszt inwestycji - 134 945,75 zł. Na to zadanie Gmina Prostki pozyskała dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 100% wartości inwestycji.

Modernizacja sieci była konieczna ze względu na bardzo zły stan wyeksploatowanej i zniszczonej starej sieci, w której w wyniku przeprowadzonego kamerowania stwierdzono liczne pęknięcia i ubytki oraz rozszczelnienia powodujące napływ dodatkowych wód gruntowych do sieci, a w konsekwencji do nowej oczyszczalni ścieków.

Opublikowano: 23 marca 2020 13:56

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 565

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl