Komunikat Wójta Gminy Prostki z dnia 16.03.2020 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

1. Apeluję o pozostanie w domach.

2. Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi:

- Witajmy się bez tradycyjnego podania ręki,
- Zachowujmy odległość 1,5 metra od rozmówcy,
- Dbajmy o higienę rąk,
- Dezynfekujmy dłonie roztworem na bazie alkoholu (70%).

3. Kontakt z Urzędem Gminy i jednostkami gminnymi należy ograniczyć do minimum. Wizyta musi być poprzedzona kontaktem telefonicznym:

- Urząd Gminy:

• Wójt, sekretarz i sekretariat: 87 611 20 12
• Referat Finansowy – skarbnik: 87 611 28 55; sprawy podatków i opłat: 87 611 2857
• Referat Inwestycji i Rozwoju – kierownik, drogownictwo: 87 611 28 59; planowanie przestrzenne i inwestycje: 87 611 28 60; rozwój, strategia, fundusz sołecki, promocja: 87 611 28 61
• Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – kierownik, rolnictwo, budownictwo i utrzymanie mienia komunalnego: 87 611 28 63; Sprawy mieszkaniowe, odpady: 87 611 28 54
• Kadry: 87 611 28 53
• Sprawy kultury, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej: 87 611 28 56
• Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste: 87 611 28 64

- Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół: 87 520 18 07
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 87 611 28 68
- Gminny Ośrodek Kultury: 87 611 24 20
- Gminna Biblioteka Publiczna: 87 611 24 57
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: 87 611 20 78

4. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM bezzwłocznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną w Ełku: 603 058 000 lub 87 621 77 50 lub Infolinia krajowa: 800 190 590, gdzie udzielą dalszych wskazówek.

5. W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod nr alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższe oddziały:
PISZ – 87 425 46 44; GIŻYCKO – 87 429 66 91; OLSZTYN – 89 539 34 21; OSTRÓDA – 89 646 06 22; ELBLĄG – 55 230 42 12

6. Proszę nie zgłaszać się do przychodni POZ (chyba, że zostaniecie Państwo o to poproszeni w określonym terminie), ani nie udawajcie się Państwo do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory może być źródłem zakażenia wielu osób. Unikajmy zbiorowisk, a kontakty z innymi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

(-) Rafał Wilczewski
Wójt Gminy Prostki

Opublikowano: 16 marca 2020 09:08

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2048

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl