Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Prostki 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

REGULAMIN „TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PROSTKI 2020”

I. ORGANIZATOR:
   • Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach

II. CEL:
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Promocja Gminy Prostki.
3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej.
4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

III. TERMIN I MIEJSCE:
   • Turniej odbędzie się 14.03.2020 r. w salach nr 1 i nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach.

IV. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
1. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach lub pod nr tel. 87 611 24 20 do dnia 14.03.2020 roku.
2. Zapisy najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem rozgrywek w poszczególnej kategorii.

V. SYSTEM ZAWODÓW I PRZEPSIY GRY:
1. W turnieju biorą udział mieszkańcy gminy Prostki.
2. „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Prostki 2020” odbędzie się w czterech kategoriach, gra pojedyncza:
   - Klasy I – IV – początek godz. 10:00,
   - Klasy V – VIII – początek godz. 10:00,
   - Szkoła średnia i dorośli – początek godz. 14:00,
   - Kobiety (OPEN) – początek godz. 16:00.
3. Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
4. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.
5. Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów.
6. Sędziowie turnieju mogą zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów.
7. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.
8. Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni.
9. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju.
10. Turniej zostanie rozegrany:
   - Systemem pucharowym do dwóch przegranych meczów. Po prawej stronie tabeli o miejsce 1 oraz po lewej stronie tabeli o miejsce 2 – 3
   lub:
   - Systemem „Każdy z każdym”,
   w zależności od liczby zgłoszonych uczestników w danej kategorii.

VI. NAGRODY:
   • Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii – puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa.
     
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
2. Rakietki do tenisa zapewnia organizator turnieju (zawodnicy mogą posiadać własne rakietki).
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez organizatora turnieju.
5. Nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

Opublikowano: 25 lutego 2020 11:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 86

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl