Dofinansowanie do kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Prostki

Zapraszamy do korzystania z dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt.

1. Prawo takie przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy Prostki.
2. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:
• wypełnienie pisemnego oświadczenia o woli dokonania sterylizacji/kastracji zwierzęcia oraz zobowiązania do uiszczenia lekarzowi weterynarii bezpośrednio po sterylizacji/ kastracji pozostałych 50% kosztów zabiegu,
• ilość zgłoszonych zwierząt jest określona w Programie opieki nad zwierzętami    bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Prostki 2020 r.,
• okazanie dowodu aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie.
3. Wniosek należy wypełnić osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w Urzędzie Gminy Prostki  ul. 1 Maja 44 B pok. nr 9.
4. Miejsce wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji wskazuje Urząd Gminy Prostki.
5. Więcej informacji w pokoju nr 9 – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy  Prostki.

Zachęcamy do dokonywania zabiegów sterylizacji. Jest to najbardziej skuteczna metoda walki z bezdomnością zwierząt.

sterylizacja.jpg

Opublikowano: 18 lutego 2020 21:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 729

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl