Wizyta w Stacji Uzdatniania Wody w Prostkach

 (link otworzy duże zdjęcie)

Stacja Uzdatniania Wody w Prostkach została oficjalnie oddana do użytku 31 października 2019 r. W ramach inwestycji powstała  nowa stacja uzdatniania wody  o wydajności ok. 80m3/h, wyposażona w nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną technologię uzdatniania wody, z dwiema nowymi studniami głębinowymi, z dwoma zbiornikami retencyjnymi po 150m3 każdy. W  nowym  budynku  technologicznym, powstały nowe sieci i instalacje międzyobiektowe kanalizacji sanitarnej i kanalizacji popłuczyn. Wniosek na dofinansowanie złożony został w 2018 r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, którego wartość wynosi 2.896.987,80 zł, w tym dofinasowanie w wysokości 1.954.596,39 zł.

W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia komisji Rady Gminy Prostki, na zaproszenie wójta Rafała Wilczewskiego, radni udali się z wizytą do Stacji Uzdatniania Wody w Prostkach, aby zapoznać się z oddanym do użytku obiektem. Rolę przewodnika po stacji pełnił Sławomir Słonawski kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Prostkach, który po krótce przedstawił zebranym cały proces uzdatniania wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 08 listopada 2019 13:44

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 407

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl