Ostrykół z nowym miejscem do obsługi ruchu turystycznego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 26 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Miejsce postojowo – informacyjno – wypoczynkowe dla turystów i rowerzystów we wsi Ostrykół”, złożonego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”.

Ideą konkursu było wsparcie działań samorządów w zakresie rozbudowy ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. W ramach otrzymanego dofinansowania w kwocie 15 tys. zł, na placu wiejskim w Ostrymkole powstanie miejsce służące obsłudze ruchu turystycznego i rowerowego. Wyposażone będzie w altanę drewnianą z ławostołem, cztery tablice informacyjne wskazujące na dziedzictwo historyczno – kulturowe wsi Ostrykół, miejsce ogniskowe, ławki i kosze parkowe, stojaki na rowery oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. Powyższe przedsięwzięcie niewątpliwie podniesie atrakcyjność turystyczną gminy i regionu oraz poprawi dostępność do jednego z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc. Przyczyni się również do wypromowania na szerszą skalę lokalnych i regionalnych szlaków turystycznych i rowerowych, które przebiegają przez wieś Ostrykół.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

https://www.warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/aktualnosci/4800-dofinansowanie-samorzadu-na-poprawe-bazy-sportowej-i-turystycznej

https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/4584-laczy-nas-turystyka-wyniki-konkursu

Opublikowano: 02 października 2019 11:45

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1092

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl