Nowe miejsce spotkań oddane do użytku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Park przy "Starej Szkole" nabrał nowego oblicza, a wszystko to za sprawą Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, który zarządza obejściem wokół swojej siedziby. Rewitalizacja parku i odnowienie pomnika, możliwe było dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach konkursu.

W piątkowe południe zaproszonych  gości przywitali  Wójt Gminy Prostki i  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach. Wójt w swojej wypowiedzi przypomniał po krótce historię tego miejsca. Obecny pomnik z tablicą poświęconą Adamowi Mickiewiczowi pierwotnie upamiętniał  poległych w I Wojnie Światowej. Dokładne informacje zostały zamieszczone na jednej z tablic, które znajdują się przy wejściu do parku. Druga tablica informuje o miejscach, kóre warto obejrzeć  w Gminie Prostki.

Dyrektor Ewa Ratkiewicz podziękowała zebranym za przybycie, jak również za okazane wsparcie finansowe i merytoryczne. Bez wsparcia samorządów  realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Podziękowania zostały skierowane do Zarządu Powiatu Ełckiego, Wójta Gminy Prostki, Przewodniczącego Rady Gminy Prostki i Radnych Gminy Prostki. Ciepłe słowa popłynęly w stronę  Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, za wsparcie merytoryczne.

Po krótkich przemówieniach Dyrektor GOK Ewa Ratkiewicz zaprosiła zebranych do przecięcia wstęgi oraz na poczęstunek, który był okazją do wymiany wrażeń i wspomnień związanych ze Starą Szkołą i parkiem. Park był miejscem, gdzie większość z nas spędzała wszystkie szkolne przerwy.

Rewitalizację parku i odnowienie tablicy pamiątkowej zrealizowano w ramach konkursu "Miejsce spotkań w każdej Gminie powiatu ełckiego", dofinansowanego w kwocie 15 tysięcy złotych, przez Starostwo Powiatowe w Ełku,  oraz wsparciu w kwocie 10 tysięcy przez Gminę Prostki. Realizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w partnerstwie z Gminą Prostki.

 

 

Opublikowano: 30 sierpnia 2019 14:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1359

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl