Informacja z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przypomina, iż zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:
• mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami – w tym także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą – (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
• szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
• jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
• innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy do dnia 13 sierpnia 2019 roku  złożyć oświadczenie potwierdzające wymagany status odbiorcy końcowego.

Szczegółowe informacje oraz wzór oświadczenia.

Jednocześnie podkreślamy, że:
– rolnicy korzystający z grupy taryfowej G nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy;
– mikro i mali przedsiębiorcy będący rolnikami, korzystający z innych taryf niż G, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii, powinni złożyć do sprzedawców energii, z którymi łączą ich aktualne umowy, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln albo 10 mln EUR;
– rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiące pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Z pozdrowieniami,
Jolanta Mackiewicz
Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 1
tel./ fax: 89 534-05-67
www.wmirol.org.pl

Opublikowano: 08 sierpnia 2019 10:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 654

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl