Nowe inwestycje w gminie Prostki

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wiosna to czas gdy przyroda budzi się do życia, wszystko wokół pięknieje, zieleni się, rozkwita. Krajobraz zmienia się każdego dnia, obserwujemy ciągłe zmiany. W naszej gminie, krajobraz zmienia się nie tylko za sprawą zmian w naturze , ale także dzięki podejmowanym działaniom i realizowanym inwestycjom przez gminę Prostki. Rozpoczęły się działania związane z kilkoma inwestycjami min. z budową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Prostkach, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN- SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku. Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, jesienią będziemy korzystać z nowej sieci i tym samym lepszej jakościowo wody. Kolejna inwestycja, która znacznie poprawi komfort życia społeczności, realizowana jest w sołectwie Długochorzele. Tamtejsi mieszkańcy jak również turyści będą już niedługo korzystać z 2 km odcinka drogi, która jest przebudowywana w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006 w m. Długochorzele w gminie. Prostki – etap II” Najważniejsze prace w ramach inwestycji polegają na:
• wykonaniu robót przygotowawczych/roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy/;
• wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
• uzupełnieniu poboczy i zjazdów z mieszanki niezwiązanej.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o., wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego.

Opublikowano: 18 kwietnia 2019 12:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 512

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl