Wizyta studyjna w Prostkach

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 28 marca 2019 r., na terenie naszej gminy gościliśmy uczestników „Konferencji inaugurującej realizację projektu pn. „Energia odnawialna lokalnie, innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym”.

Odwiedzili nas przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania, którzy wspólnie realizują powyższy projekt tj. Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenie “Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama na Podlasie” (wszystkie z województwa podlaskiego) oraz nasza Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” z Olecka.

Wizyta w Prostkach była pierwszym punktem programu konferencji, w trakcie którego zaprezentowano zebranym dwa zrealizowane projekty, wpisujące się tematycznie w zagadnienia poruszane w trakcie dwudniowego forum tj.:
1. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Prostki” - projekt dofinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013
2. „Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia ciepło wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki” - projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2007-2013

Ożywiona dyskusja oraz liczne pytania padające z sali były wyrazem zainteresowania rozwiązaniami proekologicznymi funkcjonującymi na terenie naszej gminy. Po skończonej prezentacji, goście udali się do siedziby PUK w Prostkach, gdzie zaprezentowano zebranym nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w ciepłowni, o których była mowa w prezentacji.

Opublikowano: 03 kwietnia 2019 13:16

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 550

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl