Rozlicz swój PIT w Prostkach

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prostki, zachęcam Państwa do rozliczania się w miejscu zamieszkania.

Na dochody gminy składają się między innymi wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wasze pieniądze z podatku idą m.in. na budowę placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?
W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać np. zwroty podatku. Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.
W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT, prostkowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Jeśli na naszą prośbę rozlicza nas pracodawca, wystarczy, że poinformujemy go o zmianie adresu zamieszkania (dla celów podatkowych) na prostkowski. Wtedy pracodawca wyśle nasze zeznanie do właściwego urzędu skarbowego. Nie trzeba (ani pisemnie, ani osobiście) zmieniać danych w „starym” urzędzie skarbowym – urzędy same je zaktualizują.

Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w PROSTKACH wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w PROSTKACH.

Z pozdrowieniami   
Wójt Gminy Prostki   
Rafał Wilczewski   

Opublikowano: 02 kwietnia 2019 17:32

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem [277.78 KB]

Wyświetleń: 409

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl