Nowa stacja uzdatniania wody

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 7 marca 2019 r w Urzędzie Gminy Prostki odbyło się podpisanie umowy na budowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Prostkach. W imieniu wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego SAN- SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, które zostało wyłonione w ramach przetargu publicznego, umowę podpisał Karol Brodowski – Prezes Zarządu, ze strony gminy Prostki, umowę podpisali: Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski oraz Skarbnik Gminy Prostki -Monika Mikielska.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 . Wartość zadania to kwota 3 078 470, 51, otrzymane dofinansowanie wynosi 1 975 074,59 zł.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Prostki, gmina Prostki” , wykonane zostaną min. następujące prace:
1. Budowa nowego budynku Stacji Uzdatniania wody w Prostkach ( przy ul. Krótkiej) .
2. Budowa dwóch nowych studni głębinowych, remont jednej istniejącej oraz likwidacja jednej istniejącej.
3. Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 150m3 (każdy).
4. Budowa nowej linii technologii oczyszczania i uzdatniania wody.
5. Zagospodarowanie terenu.

To najważniejsze prace zaplanowane w ramach działania. Istotną sprawą jest to, że nowa Stacja Uzdatniania Wody, będzie całkowicie zautomatyzowana i przystosowana do przesyłania danych SCADA ( zdalne sterowanie stacją). Projektowana wydajność stacji to 80m3/h.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września, tak więc mieszkańców gminy Prostki, którzy korzystać będą z wody przesyłanej z tej stacji, mogą liczyć na lepszą jakość usług. Odbiorcami będzie około 4,5 tys. osób.

Opublikowano: 08 marca 2019 12:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 519

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl