Remont zabytkowych organów w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 27 grudnia 2018 r. w siedzibie Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich prospektu organowego i remont zabytkowych organów piszczałkowych w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole”.

Beneficjentem projektu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach, reprezentowana przez Ks. Proboszcza Piotra Sulewskiego. Umowa o przyznaniu pomocy na realizację przedsięwzięcia, która została podpisana w obecności przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, opiewa na kwotę 204.703,00zł.

W ramach inwestycji zostanie odrestaurowany prospekt organowy (szafa organowa) i wyremontowany instrument organowy. Naprawy i konserwacji wymaga mechanizm powietrzny organów, wiatrownice, kontuar organów oraz ich mechanizm dźwiękowy. Ponadto niezbędna jest instalacja urządzeń do zasilania organów powietrzem.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach inicjatywy LEADER.

 baner.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Opublikowano: 02 stycznia 2019 14:51

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 425

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl