Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Prostki

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

23 listopada b.r. w Urzędzie Gminy w Prostkach odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Prostki nowej kadencji, którą, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, zwołał Komisarz Wyborczy w Olsztynie. Porządek obejmował złożenie ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Prostki, a także wybór Przewodniczącego Rady Gminy Prostki.

Uroczystą sesję rozpoczął Radny Senior - Pan Witold Wojciechowski, po czym poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Prostkach o wręczenie nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczeń o wyborze.

Pan Rafał Wilczewski – Wójt Gminy Prostki - w swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom Gminy za zaufanie i wybór na stanowisko Wójta. Podkreślił, że bardzo zależy mu na dynamiczniejszym rozwoju gospodarczym Gminy, bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy i innymi instytucjami, a jednym z priorytetów będzie poprawa jakości dróg. Złożył również gratulacje nowo wybranym radnym oraz podziękował za dotychczasową pracę ustępującemu Wójtowi - Panu Mirosławowi Orłowskiemu i Radzie poprzedniej kadencji.

Dotychczasowy włodarz przekazał na ręce Wójta bardzo obszerny „Raport o stanie gminy Prostki”, uchwalony budżet oraz życzenia pomyślności w realizacji planów i zamierzeń dla dobra mieszkańców gminy. Do życzeń, skierowanych do nowo wybranych władz samorządowych, przyłączyli się także Starosta Ełcki– Pan Marek Chojnowski oraz Radny Rady Powiatu Ełckiego - Pan Andrzej Wiszowaty. Starosta zadeklarował, że współpraca samorządu powiatowego z Gminą Prostki będzie układała się bardzo dobrze.

Po ceremonii zaprzysiężenia radni przystąpili do realizacji porządku obrad. W tajnym głosowaniu został wybrany Przewodniczący Rady. Został nim Pan Henryk Strojecki - jedyny zgłoszony kandydat. Uzyskał poparcie wszystkich 15 radnych.

Przewodniczący Strojecki, wzruszony jednomyślnością Rady, podziękował za wybór i przejął prowadzenie obrad.

Po głosowaniu nad rozszerzeniem porządku obrad radni w kolejnych głosowaniach powołali dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy: Panią Jolantę Komosińską oraz Pana Wiesława Karwowskiego, składy osobowe 5 komisji stałych Rady Gminy oraz pobory Wójta.

Nowością w tej kadencji jest wprowadzenie wideo rejestracji i transmisji on-line obrad Rady Gminy oraz imiennego głosowania nad projektami uchwał.

Skład nowej Rady Gminy Prostki:

 • Barszczewski Michał
 • Borkowski Krzysztof
 • Fiedorowicz Zofia
 • Gładkowski Krzysztof
 • Kalinowski Grzegorz
 • Karwowski Mariusz
 • Karwowski Wiesław
 • Komosińska Jolanta
 • Purzeczko Agnieszka
 • Ratkiewicz Paweł
 • Rogiński Krzysztof
 • Strojecki Henryk
 • Urwan Zdzisław
 • Wojciechowski Witold
 • Zyskowski Kamil

Opracował: Janusz Krause

Zdjęcia: Alicja Szałaj

Opublikowano: 26 listopada 2018 14:19

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1280

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl