Podpisano umowę na dofinansowanie budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Prostkach

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wczoraj tj. 17.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, Wójt Mirosław Orłowski oraz Skarbnik Monika Mikielską podpisali bardzo ważną dla mieszkańców naszej gminy umowę na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Prostkach. Istniejąca stacja już od ponad czterdziestu lat zaopatruje w wodę mieszkańców Prostek, Bogusz, Krupina i okolicznych miejscowości. Niestety, jej możliwości techniczne są niewystarczające – zbyt niska wydajność oraz brak możliwości utrzymania odpowiedniego ciśnienia. Projektowana stacja zapewni niezawodne źródło zaopatrzenia w wodę, o wysokiej i stabilnej jakości oraz pozwoli na doprowadzenie tej wody do wielu gospodarstw z terenu naszej gminy. Wymieniona wyżej inwestycja obejmuje zakresem wykonanie dwóch studni głębinowych oraz budowę nowego budynku stacji wraz z nowoczesną linią technologiczną uzdatniania wody. Wydajność stacji przewidziano na 1600 m3 ( ponad 2 razy więcej od obecnej ), ciśnienie na wyjściu będzie miało wartość 5,5 bar. Nowa stacja rozpocznie pracę w 2019 r.
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi: 3 081 545,51 zł., poziom dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, to 1 975 074,59 zł. ( 85 % wartości kosztów kwalifikowanych).

Opublikowano: 18 października 2018 13:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 358

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl